torsdag 11. mars 2010

Gutteklær
Nye gutteklær. Det kan virke som om jeg bare er opptatt av gutteprodukter, men jeg synes at gutter er svært underprioritert når det gjelder klær og utstyr. Som lærer har jeg i min lange karriere på formgivning stort sett hatt jenter, men i år underviser jeg i norsk, som jeg også har kompetanse i, og har fått et par gutteklasser. Jeg grudde meg for det, men jeg synes nå at det er morsomt med gutter, de er reale og greie å forholde seg til. Vi har mange flotte diskusjoner om alle livets etiske problemstillinger, og ikke minst, de tror jeg er allviter, og hvis jeg sier at det er noe jeg ikke vet, ser de på meg med store øyne, og sier:" Det vet du vel, du som er lærer."


1 kommentar: